Skip to main content

El Repositori de Dades de Recerca (RDR) és un repositori de dades federat i multidisciplinar que permet a les universitats catalanes, centres de recerca CERCA i altres entitats que fan recerca la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l’EOSC.

Els objectius de l’RDR són augmentar l’eficiència i la transparència de la recerca a través d’una ràpida difusió dels conjunts de dades i facilitar-ne la seva reutilització. A més, té unes característiques tècniques que beneficien a qui hi participa de la forma següent:

 • Compleix amb els requisits de les agències de finançament.
 • S’emmagatzemen les dades en servidors de Catalunya.
 • Es permet el dipòsit fins a 10 GB per defecte. Per més grans es requereix una sol·licitud especial.
 • S’amplia la FAIRness dels datasets amb l’ajuda de les persones curadores de dades de cada institució.
 • Els drets de publicació, custòdia i difusió del dataset seran dels investigadors/es i de la seva institució.
 • Permet gestionar les dades i limitar l’accés sobre qui pot accedir a elles.
 • Els datasets tenen un DOI únic i es pot afegir l’ORCID per vincular-ne l’autoria.
 • Les metadades són trobables a diferents portals com: l’EOSC, OpenAIRE, RECOLECTA, Google, entre d’altres.
 • Es poden versionar els datasets i es transformen els fitxers en formats oberts i de preservació.
 • S’assigna la llicència CC0 per defecte o se’n pot utilitzar qualsevol altra.
 • Es preserven les dades durant 10 anys, com a mínim.

L’RDR funciona amb el programari de codi lliure Dataverse, desenvolupat pel Harvard’s Institute for Quantitative Social Science, que permet emmagatzemar datasets tot mostrant les metadades descriptives i permetent la descàrrega dels fitxers corresponents. El programari Dataverse és àmpliament usat arreu del món i entre els seus usuaris a Europa en destaquen: DataverseNO a Noruega, DataverseNL als Països Baixos, CROSSDA a Croàcia o e-CienciaDatos a Espanya.

RDR
(Repositori de Dades de Recerca)