Skip to main content

La porta d'entrada al coneixement

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) és el lloc únic des del qual donem visibilitat i difonem en accés obert els resultats de la investigació produïda a Catalunya.

El PRC centralitza informació sobre personal investigador, publicacions, tesis, datasets, grups i projectes de recerca per potenciar l’impacte i la visibilitat d’aquests entre la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general. A llarg  termini, l’objectiu del PRC és també simplificar els processos de gestió i recolzar els d’avaluació.

Quins beneficis té el PRC?

Dona visibilitat a la potencialitat del sistema català en el seu conjunt.

Reforça i simplifica els processos de gestió unificada de les dades de recerca.

Incrementa l'accés i la visibilitat del treball dels investigadors i investigadores.

En un context de ciència oberta, la informació sobre la recerca ha augmentat en importància, fet que, consegüentment, ha canviat la manera de tractar aquesta informació: d’una atenció interna que en feien els sistemes de gestió de la recerca, hem passat ara a mostrar externament els resultats de recerca de les institucions, i ho fem a través de portals de la recerca com el PRC.

Quan es van iniciar els treballs per fer el PRC, l’única referència europea d’un projecte similar era el fet als Països Baixos amb NARCIS. En els darrers anys, però, a Europa s’han iniciat diversos projectes d’integració de dades en l’àmbit de la recerca i la innovació. En destaquen els següents:

Nexe d'unió del sistema de recerca de Catalunya

Amb la premissa de facilitar l’accés a la recerca produïda a Catalunya, el PRC agrega informació de procedència i institucions diverses, fomentant la reutilització de les dades de recerca i, per tant, la transferència de coneixement, esdevenint un instrument pioner al sud d’Europa d’aquestes característiques.

La base de dades del PRC es nodreix de les dades provinents dels sistemes de gestió de la recerca (CRIS) de les universitats i centres de recerca de Catalunya, que recullen i difonen tota la informació relacionada amb les activitats de recerca de la seva institució. Gràcies al PRC, les institucions milloren la gestió de la informació a través d’acords presos conjuntament en referència a la disposició de les dades, la captura d’informació mitjançant formats estàndard (CERIF) i de protocols d’interoperabilitat, l’ús d’identificadors comuns que evitin ambigüitats (ORCID per als investigadors/es, DOI per a les publicacions), i afavorint l’accés obert a la producció científica i l’ús de repositoris institucionals.

Entre les dades que actualment es poden trobar al PRC hi ha articles publicats en revistes científiques, tesis doctorals, llibres, datasets, grups i projectes de recerca i el perfil del personal investigador que fan recerca a Catalunya.

A més, també cal destacar que el PRC ofereix estadístiques sobre la producció científica del personal investigador, la tipologia de publicacions aportades per any i institució, l’accés obert al Portal en el seu conjunt i per a cada institució i l’evolució del nombre de personal investigador i publicacions aportades al Portal.

A banda del personal investigador, el PRC també el poden utilitzar estudiants, periodistes i totes aquelles persones que treballen en institucions educatives i del sector empresarial.

El PRC comença a definir-se a finals del 2012 davant la creixent importància de mostrar públicament i en accés obert els resultats de la investigació produïda a les universitats, centres de recerca i institucions d’un país. La Direcció General de Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya va encarregar al CSUC el desenvolupament del projecte, un encàrrec que es va assumir conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i dels centres de recerca. Després d’una etapa en accés restringit, el 2016 el PRC es va obrir al públic.

Accedeix al web del PRC