Skip to main content

Fomentem l’accés obert a les publicacions i a les dades de recerca a través d’una presa de posició conjunta entre les diferents universitats. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar el 2010 un document marc que donava directrius per facilitar que les universitats catalanes aprovessin les seves polítiques institucionals d’accés obert. També es va elaborar una Proposta per establir una política d’accés obert a les dades de recerca a les Universitats de Catalunya” i el “Model de política de gestió de dades per a una universitat” per facilitar-ne l’aplicació a nivell institucional.