Skip to main content

El 2016 es van publicar els “Principis de recomanacions FAIR per la gestió i administració de dades de recerca” a Scientific Data. En aquest article es presentaven els principis FAIR, que ofereixen un conjunt de qualitats precises que una publicació de dades de recerca hauria de seguir perquè les dades siguin Trobables, Accessibles, Interoperables i Reutilitzables (en anglès Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable).

fair-data-principles

Sonja Bezjak, April Clyburne-Sherin, Philipp Conzett, Pedro Fernandes, Edit Görögh, Kerstin Helbig, Bianca Kramer, Ignasi Labastida, Kyle Niemeyer, Fotis Psomopoulos, Tony Ross-Hellauer, René Schneider, Jon Tennant, Ellen Verbakel, Helene Brinken, & Lambert Heller. (2018). Open Science Training Handbook (1.0). https://book.fosteropenscience.eu/

En els darrers anys, les dades recollides, generades o utilitzades en el desenvolupament dels projectes de recerca han rebut l’atenció de la comunitat científica i dels òrgans gestors de la recerca. A nivell europeu, des del programa marc Horizon 2020 i el seu pilot Open Research Data Pilot s’ha promogut la “Gestió de dades de recerca” (Research Data Management, RDM). Aquest concepte és un paraigua que engloba diferents activitats relacionades amb la creació, organització, estructuració, emmagatzematge, preservació i compartició de les dades. És per això que els projectes finançats per la Comissió Europea requereixen que s’elabori un pla de gestió de dades (Data Management Plan, DMP) i es dipositin les dades seguint els principis FAIR amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i la transparència de la recerca a través de difondre’n els resultats de forma ràpida i de facilitar-ne la seva reutilització.

Des del 2016, totes les universitats de Catalunya tenen serveis de suport a la gestió de dades de recerca, que ajuden al personal investigador a fer plans de gestió de dades, a posar les dades en mode FAIR i a publicar-les en els repositoris adequats. Aquest servei es coordina des del Grup de Treball de Suport a la Recerca, format per representants de les institucions participants.

Des del CSUC es faciliten les eines perquè la gestió de dades de recerca sigui un procés fàcil i àgil per a l’usuari. Per fer-ho, es posa a disposició de les institucions interessades els recursos perquè la publicació de dades de recerca sigui en obert i seguint els principis FAIR. És per això que es treballa colze a colze amb les universitats i centres de recerca per fer promoció d’aquests principis i implementar-los en el dia a dia de la recerca a Catalunya.