Skip to main content

Per a una correcta gestió de dades de recerca cal planificar des de l’inici del projecte com es crearan o recopilaran les dades de recerca, processaran, emmagatzemaran, publicaran i reutilitzaran en un pla de gestió de dades (PGD) o Data Management Plan (DMP).

El DMP és un document viu que, a partir de preguntes específiques sobre la recopilació i l’anàlisi, descriu com es gestionaran i organitzaran les dades del projecte.

L’eiNa DMP en línia i gratuïta permet redactar DMPs pels diferents organismes de finançament o col·lectius, consultar les guies associades, compartir els plans amb d’altres persones investigadores atorgant permisos de lectura, escriptura o co-administració, sol·licitar la revisió dels plans pel servei de suport a la gestió de dades de la universitat i exportar els plans amb diferents formats per presentar-los als organismes de finançament.

A continuació, es pot visualitzar un vídeo que n’explica el funcionament:

I, concretament, per a doctorands:

Plans de gestió de dades (eiNa DMP)