Skip to main content

El CSUC participa i recolza la comissió de la CRUE en la negociació dels acords transformatius amb diverses editorials de referència.

Tal com s’està fent a diferents països europeus, es vol que els contractes actuals de subscripció es transformin en acords en què es posen en accés obert articles que tenen com a persona autora principal un investigador o investigadora d’alguna de les institucions incloses en els acords.

Per conèixer els detalls d’aquests acords, disponibles a partir de 2021, i la informació necessària per al personal investigador que vol publicar en accés obert, podeu consultar les següents fitxes:

A banda dels acords transformatius, també es disposa de descomptes per publicar en obert a:

Des de l’any 2018, es monitoritza la despesa per publicar en obert (pagament d’APC) en les universitats de Catalunya per tal de tenir dades totals del cost de la comunicació científica, és a dir, el que es paga per llegir més el que es paga per publicar. Les principals dades d’aquesta monitorització són:

  • La despesa per publicar en obert s’ha incrementat cada any des del 2019 però el 2022 la tendència s’ha invertit, ha estat de 2.665.241 € i ha disminuït un 14,14% respecte el 2021.
  • El gastat per publicar en obert pagant APCs representa un 22,15% del que les universitats van gastar el 2022 en subscripcions de revistes que van ser 12.029.994 €. Aquesta despesa s’ha de considerar com addicional al ja pagat per subscripcions; els dos sumats, seria el cost de la comunicació científica per part les universitats.
  • Si agrupem la despesa per publicar en obert sumant el pagat en APCs amb la part per publicar en obert dels acords transformatius, el resultat és que la despesa total de l’accés obert és de 6.687.828 €, de la qual un 39,85% (2.665.214 €) es correspon a la publicació en obert.
  • La despesa global del 2022 de la comunicació científica és de 14.695.209 € i es dividiria en un 45,51% (6.687.828 €) destinat a publicar en obert i un 54,48% (8.007.380 €) destinat a les subscripcions.
Acords transformatius i despesa de publicar en obert (2018-2022)