Skip to main content

L’accés obert és tot aquell material digital educatiu o acadèmic, principalment aquell que prové de publicacions de recerca científica especialitzada amb avaluació per experts, que és lliure, immediat i sense restriccions. L’accés obert implica que qualsevol persona usuària amb accés a internet, en qualsevol moment, pot accedir a un article o a un conjunt de dades (datasets) sense cost i utilitzar-lo seguint els permisos de les llicències establertes i que acompanyen els documents o datasets en obert.

Alguns dels beneficis per a la ciència i la societat de l’accés obert són:

Augmenta la visibilitat de la recerca.

Les publicacions gaudeixen d'un major impacte (augmenten les citacions dels autors i les publicacions).

Augmenta la visibilitat de les institucions.

Permet un accés permanent.

Afavoreix la recuperació fàcil dels continguts.

Garanteix la preservació dels resultats de la recerca.

Existeixen principalment dues vies per fer possible que els resultats de la recerca siguin d’accés obert:

  • La via verda, o quan les publicacions es dipositen en repositoris.
  • La via daurada, o quan es publica en revistes d’accés obert.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar el 2010 un document marc que donava directrius per facilitar que les universitats catalanes aprovessin les seves polítiques institucionals d’accés obert.

Davant dels creixents requeriments de les entitats finançadores per publicar en OA, les universitats catalanes van elaborar al 2015 unes bones pràctiques i una guia de recomanacions adreçades al personal investigador per al compliment dels requisits de difondre en accés obert les publicacions resultants de projectes de recerca en el marc de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea.

La Comissió Funcional de l’Àrea de Ciència Oberta ha anat acordant unes mesures afavoridores de l’OA que es basen en:

  • Canviar progressivament el model de pagar per llegir al de pagar per publicar.
  • Contenir el cost del sistema de comunicació científica.
  • Dipositar els articles científics publicats per la comunitat acadèmica en els repositoris institucionals.
  • Fomentar la transparència.