Skip to main content

A continuació es poden consultar les recomanacions afavoridores de l’accés obert establertes per la Comissió Funcional de l’Àrea de Ciència Oberta:

Anàlisi de la despesa en accés obert: