Skip to main content
Què és CORA?

CORA (Catalan Open Research Area) recull informacions, serveis, enllaços d’interès i activitats sobre la ciència oberta a Catalunya.

Una gestió mancomunada dels portals que donen accés a l’activitat de recerca, sota la imatge de Catalan Open Research Area (CORA), permetrà millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme a Catalunya, així com donar compliment a les directrius europees de transparència.